Vi kan VVS

Mycket spelar in när det kommer till kyla och värme i hem och bostäder. Den operativa temperaturen, det statiska trycket och systemens funktion avgör hur balanserad din värme är. Vi hjälper kunder med alla typer av problem med värme- och kylsystem.

JT Energi är ett mindre familjeföretag verksamt i hela Mälardalsregionen och vi är idag totalt tre anställda - Thor, Marie och Jonas. Vi har en stor samlad erfarenhet från VVS-branschen där vi på olika sätt arbetat sedan 1980-talet med allt från injustering och ventilationssystem till värme- och kylproblematik. En av våra anställda var bland annat med och tog fram den för branschen kända RT-metoden, vilket är en teknik som används än idag.

Vår gedigna erfarenhet från branschen gör att vi besitter stor kompetens inom flera VVS-områden och vi har därför möjlighet att erbjuda våra kunder en fulländad service när det kommer till injustering, drift, värme och kyla. Vi kan hela ledet när det kommer till värme- och kylproblem och hjälper dig att hitta rätt lösning! Vill du veta mer om hur vi jobbar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på JT Energi.